Vår värdegrund

”Ledord inom verksamheten är respekt, engagemang och tålmodighet, där bemötandet gentemot ungdomarna genomsyras av värme, omtanke och förståelse.”

De ungdomar som bor hos oss ska känna tillhörighet och att de är individer i ett sammanhang. Vi utgår ifrån deras egna resurser och stimulerar den motivation som kan påbörja en individuell förändringsprocess. Här erbjuder vi en strukturerad tillvaro och möjlighet att ta kontroll över sin situation, något som är viktigt för att de ska känna framtidstro.

Vår uppgift är att ge ungdomarna de verktyg, kunskap och färdigheter som de behöver för ett självständigt liv. Vi utgår ifrån individens levnadshistoria, förutsättningar och behov när vi planerar alla insatser. Vi jobbar aktivt med att alla ska visa respekt för varandra oavsett religion, kön, sexuell läggning och etnicitet. Våra mål är att genomföra de uppdrag vi får från våra uppdragsgivare – att via delaktighet i arbetet med genomförandeplaner hjälpa ungdomar ur ett självdestruktivt beteende.