Välkommen till Gårdsjön och Trägårn!

Gårdsjöns Tonårsvård startade 1995 och har sedan starten bedrivit vård och behandling för ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem. Företaget har med åren utökat sina verksamhetsområden och driver idag även skyddat boende för vuxna med, eller utan, barn. Företaget drivs i aktiebolagsform och är huvudman för Gårdsjöns Ungdomshem, Trägårns HVB samt för det skyddade boendet. Företaget ägs av Eskilstuna Stadsmission.

Företagets huvudsäte liksom Gårdsjöns Ungdomshem är båda belägna inom Flens kommun. Ungdomshemmet är beläget centralt i Flen med närhet till natur och friluftsområden vilket innebär rika och varierande möjligheter till olika fritidssysselsättningar likväl som vi kan utnyttja tätortens resurser till olika skolformer eller arbetspraktik.

 

The scariest moment is always just before you start

Stephen King

 

 

HVB – Hem för vård eller boende

Målgruppen är ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem. Vi tar emot placeringar från hela Sverige där vi idag har ramavtal med ett flertal kommuner. Vi har två stycken HVB-hem, Gårdsjö ungdomsboende och Trägårn.

Läs mer

Utslusslägenheter / träningslägenheter

Till vårt förfogande har vi två utslusslägenheter/träningslägenheter. Dessa lägenheter ligger ca 2 minuter från enheten så snabb och direkt kontakt kan tas vid behov alt. akuta situationer.

Läs mer

IAB – individuellt anpassat boendestöd

Den unge erbjuds individuellt anpassat boendestöd i lägenhet som bygger på delaktighet och medverkan.

Läs mer

Skyddat boende i lägenhetsform

Gårdsjöns skyddade boende till skydd för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn. Det skyddade boendet är förlagt till externt belägna lägenheter, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna.

Läs mer

Ladda gärna ner vår informationsfolder