Välkommen till Gårdsjön och Trägårn!

Gårdsjöns Tonårsvård startade 1995 och har sedan starten bedrivit vård och behandling för ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem. Företaget har med åren utökat sina verksamhetsområden och driver idag även skyddat boende för vuxna med, eller utan, barn. Företaget drivs i aktiebolagsform och är huvudman för Gårdsjöns Ungdomshem, Trägårns HVB samt för det skyddade boendet. Företaget ägs av Eskilstuna Stadsmission.

Företagets huvudsäte liksom Gårdsjöns Ungdomshem är båda belägna inom Flens kommun. Ungdomshemmet är beläget centralt i Flen med närhet till natur och friluftsområden vilket innebär rika och varierande möjligheter till olika fritidssysselsättningar likväl som vi kan utnyttja tätortens resurser till olika skolformer eller arbetspraktik.

 

The scariest moment is always just before you start

Stephen King

 

 

Ladda gärna ner vår informationsfolder