Kvalitet

Gårdsjö HVB arbetar aktivt med att öka kvaliteten i vår verksamhet. Det innebär att vi systematiskt arbetar för att kvalitetssäkra den sociala verksamheten som vi driver, personalens miljö och ansvar samt den fysiska miljön. Där ingår bland annat egenkontroller, en tydlig ansvarsfördelning, regelbunden planering och uppföljning samt delaktighet för våra ungdomar, anhöriga och personal. Under 2023 tillsattes en kvalitetsansvarig för att leda detta arbete i vår verksamhet.

”Jag ansvarar för våra rutiner och system för att säkerställa att vi genomför vårt uppdrag med kvalitet och höjd. Att följa upp vårt arbete och de effekter vi uppnår ligger till grund för vår fortsatta utveckling”, säger Erika Bolinder, kvalitetsansvarig.

IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besöker samtliga stödboenden och HVB i Sverige minst en gång per år. Det är en kontroll för att se hur allt fungerar och för att säkerställa att ungdomar har ett tryggt och säkert boende, blir lyssnade på och får det stöd som behövs. I listan till höger har vi samlat tillsynsrapporter från tidigare IVO-besök.

Kompetensutveckling

Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt i de insatser och metoder vi har att erbjuda. Samtliga i arbetsgruppen erbjuds även handledning.