Sörmlands Stadsmission

Sedan 2022 är bolaget Gårdsjöns Tonårsvård AB en del av Sörmlands Stadsmission. Stadsmissionen verkar för att minska utanförskap i samhället genom professionellt socialt arbete. Som ideell allmännyttig förening är samtliga verksamheter icke vinstdrivande. Det innebär att all eventuell vinst återinvesteras i det sociala arbetet.

Vi kämpar för de som kämpar

Sörmlands Stadsmission driver sociala verksamheter i Eskilstuna, Nyköping och Mellösa by. Vi möter människor som lever i hemlöshet, fattigdom och annan svår social utsatthet och erbjuder akut hjälp och långsiktiga insatser för att minska utanförskapet. Vi driver bland annat tre akutboenden, två dagverksamheter, två sjuksköterskemottagningar, utdelning av matstöd samt boendecoachning genom metoden Bostad först.

För mer information, besök vår webbsida här!