Att bo på Gårdsjö HVB

Vårt ungdomsboende Gårdsjö HVB finns i Mellösa by med närhet till natur och friluftsområden. Vi eftersträvar en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna.

Personalen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats, där ungdomen får stöd och hjälp i sina dagliga rutiner, serveras näringsrik mat samt har det som krävs för att leva ett behagligt liv. Vi strävar efter tydlig struktur och vardagsrutiner som ger ungdomen balans mellan kost, motion, sysselsättning, sömn och behandlingsinsatser.

Fysisk miljö

Den fysiska miljön på ett HVB-hem påverkar i hög grad ungdomarnas känsla av delaktighet. Vårt behandlingshem ska upplevas inbjudande och trygg för att främja relationsskapandet.  

Alla ungdomar får ett eget rum med ett grundmöblemang där interiören ska fylla en funktion såväl praktiskt som estetiskt. Möblemanget är noga genomtänkt med ambitionen att vara inbjudande men även lämna utrymme för personlig prägel. Utöver det finns det stor möjlighet till avskildhet i form av olika samtalsrum.

Allmän daglig livsföring (ADL)

ADL är en del av den vardagliga grundstruktur som finns på boendet. Personal finns alltid att tillgå som stöd och ska vägleda ungdomen i hur man går tillväga utifrån sina egna förutsättningar.

ADL-träningen innefattar områden så som: sömn, kost/matlagning, fysisk aktivitet, skolgång, social samvaro/sociala kontakter, sex och samlevnad, framtidsplanering och ekonomi. Detta arbetssätt ska hjälpa ungdomen att bli självständig.

I ADL-träningen ingår även veckoenlig köksjour. Då ansvarar ungdomen för att väcka sina kompisar, hjälpa till med att duka fram frukost och bidra vid lunch och middag.