Insatser

Våra insatser och behandling vilar på en humanistisk grundsyn, vilket betyder att vi värnar om människans lika värde. Målet är öka ungdomarnas medvetenhet och självständighet, stödja personlig utveckling och förmåga att ta eget ansvar.

Grunden i våra insatser är ett relationsskapande arbete med ett lågaffektivt bemötande. I det vardagliga behandlingsarbetet finns det även ett antal inslag som erbjuds beroende på ungdomens problematik och anledning till placering.

Vår process

Erfarenhetskonsulter

Att möta någon som delat samma upplevelse kan betyda mycket för en persons utveckling. Gårdsjö HVB arbetar med erfarenhetskonsulter som besöker oss och våra ungdomar för att prata om sin egen resa och hur de förändrat sin livssituation till det bättre. De konsulter vi samarbetar med har tidigare föreläst i samverkan med Sörmlands Stadsmission om missbruk, hemlöshet och annan social utsatthet.

Behandlingsmetoder

Allmän daglig livsföring (ADL)

ADL är en del av den vardagliga grundstruktur som finns på boendet. Personal finns alltid att tillgå som stöd och ska vägleda ungdomen i hur man går tillväga utifrån sina egna förutsättningar.

ADL-träningen innefattar områden så som: sömn, kost/matlagning, fysisk aktivitet, skolgång, social samvaro/sociala kontakter, sex och samlevnad, framtidsplanering och ekonomi. Detta arbetssätt ska hjälpa ungdomen att i framtiden bli självständig.

I ADL-träningen ingår även veckoenlig köksjour. Då ansvarar ungdomen för att väcka sina kompisar, hjälpa till med att duka fram frukost och bidra vid lunch och middag.