Om oss

Gårdsjöns Tonårsvård AB har bedrivit vård och behandling för ungdomar med missbruk, relations- och sociala problem sedan 1995. Vårt ungdomsboende Gårdsjö HVB är beläget i Mellösa by med närhet till natur och friluftsområden. Vi vänder oss till ungdomar som lever med riskbruk/missbruk, kriminalitet och psykosocial ohälsa.

Gårdsjö HVB erbjuder tio platser för pojkar och flickor mellan 13–20 år. Vi vill eftersträva en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna. Behandlingsgruppen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats med bemanning dygnet runt.

Här får våra ungdomar möjlighet till …

En del av Sörmlands Stadsmission

Sedan 2022 är bolaget Gårdsjöns Tonårsvård AB en del av Sörmlands Stadsmission. Stadsmissionen verkar för att minska utanförskap i samhället genom professionellt socialt arbete. Som ideell allmännyttig förening är samtliga verksamheter icke vinstdrivande. Det innebär att all eventuell vinst återinvesteras i det sociala arbetet.

Uppdragsgivare

Vi tar emot placeringar från hela Sverige med stöd av SoL och LVU. Tack vare förtroendet från Adda inköpscentral kan samtliga kommuner placera hos oss genom att åberopa detta avtal. Vi har även ramavtal med flertal kommuner, bland andra:

  • Stockholms stad
  • Eskilstuna kommun
  • Linköpings kommun
  • Norrköpings kommun
  • Göteborgs stad