Skola och praktik

Undervisning

Om skolgång är aktuellt utifrån vårdplan påbörjas undervisningen så snart som möjligt. Ungdomen erbjuds skolgång via kommunal skola utifrån ålder; Stenhammarskolan alternativt PW gymnasiet.

Personal på Gårdsjö HVB ser till att motivera ungdomen till att delta i undervisning samt att vara behjälplig i att se till att ungdomen kommer upp i tid till skolan. Kontaktperson deltar på utvecklingssamtal eller andra mötesforum på skolan.

Praktik

Vi erbjuder praktik efter förmåga och egen önskan. Praktiken anpassas efter skolgång och planeras in så att behandlingsmoduler ändå möjliggörs.