Utslusslägenheter

Till vårt förfogande har vi två utslusslägenheter/träningslägenheter som är fullt möblerade samt rustad med telefon/IT. Dessa lägenheter ligger ca 2 minuter från enheten så snabb och direkt kontakt kan tas vid behov alt. akuta situationer.

  • Utslussen kan variera i omfattning; antal dagar i veckan, vardag eller helg, del av dag etcetera
  • Om ungdomen har en strukturerad aktivitet (skola/praktik), vilket är en av grundförutsättningarna för att bo i träningslägenhet, kommer ungdomen därefter befinna sig före eller efter på enheten för att delta i behandlingsprogrammet.
  • Personal kommer planerat att besöka ungdomen i lägenheten för trygghetsfaktorer och motiverande samtal.
  • Gällande handhavande av ekonomi ansvara behandlingspersonal för inköp av livsmedel, husgeråd etcetera
  • Ungdomen samtycker till ett boendeavtal där generella regler och policys står beskrivna.