Utbildning i konflikthantering och lågaffektivt bemötande

Samtliga på enheterna har genomgått en 2-dagars utbildning i Konflikthantering och Lågaffektivt bemötande.

Två föreläsare med kompetens inom området bemötande och verbal konflikthantering med erfarenhet från bland annat Polisen och Kriminalvården höll i utbildningen.

Mål och syfte: öka kompetensen att bemöta personer på ett medvetet sätt i syfte att förebygga och hantera konflikter och destruktiva beteenden. Öka kunskapen kring hur man klarar att hålla sig professionell i stressade situationer och att utveckla arbetsgruppen i att jobba som ett fungerande team. Föreläsningar varierades med praktiska övningar.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *