Skyddat boende i lägenhetsform

Gårdsjöns skyddade boende till skydd för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn ligger i Södermanland. Det skyddat boendet är förlagt till externt belägna lägenheter, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna.

Lägenheterna har direktlarm och överfallslarm finns installerat. Placerade får även larm bära vid behov.

Vi erbjuder:

  • Stöd i att förändra sin situation, medvetandegöra hur nya beslut kan påverka framtiden. Motivationsarbete att lämna en våldsutsatt miljö.
  • Stöd i kontakt med polis och rättsväsende i övrigt.
  • Bistå vid social planering avseende boende, skola, arbete eller praktik samt övriga myndighetskontakter.
  • Enskilda stödjande samtal som bedrivs av behandlingspersonal eller Leg. Psykolog enligt överenskommelse.
  • Möjlighet till samtalskontakt för till barn som varit utsatta och eller upplevt en hotfull miljö
  • Medföljande barn möjlighet till lek och andra aktiviteter.