Skola/Praktik

Undervisning

Om skolgång är aktuellt utifrån vårdplan påbörjas undervisningen så snart som möjligt. Ungdomen erbjuds skolgång via kommunal skola utifrån ålder; Stenhammarskolan alternativt PW gymnasiet. Dessutom erbjuder vi en mer anpassad skolgång med ökade resurser i samverkan med Båktorp skolan i Nyköping, www.båktorp.se. Här ges ungdomarna andra förutsättningar utifrån behovsanpassad undervisning med pedagoger som även har erfarenhet av kombinerat behandlingsarbete. Gruppen består av ca 10–15 elever som max.

Personal på Gårdsjö ser till att motivera ungdomen till att delta i undervisning samt att vara behjälplig i att se till att ungdomen kommer upp i tid till skolan. Kontaktperson deltar på utvecklingssamtal eller andra mötes forum på skolan.

Praktik

Praktik erbjuds utefter förmåga och egen önskan, den kan även kombineras med en anpassad skolgång. Praktiken planeras in så att behandlingsmoduler ändå möjliggörs. Omfattningen kan variera men som mest förespråkas 3 dagar i veckan. Samarbete finns upparbetat med ett antal arbetsplatser såsom; JYSK, LL Bilverkstad, Kottens föräldrakooperativ samt flertalet verksamheter inom byggbranschen.