Gårdsjöns ungdomsboende flyttar till Mellösa

Efter branden på Gårdsjöns ungdomsboende i slutet av augusti flyttar verksamheten till Mellösa utanför Flen. Precis som tidigare kommer vi att ta emot ungdomar som lever i missbruk, kriminalitet och psykosocial ohälsa.

”Vi är glada att vi på kort tid funnit en lösning för att fortsätta driva vår verksamhet och möta ungdomar i behov av stöttning, vård och behandling. Fastigheten ligger mitt i natursköna Sörmland med nya, fräscha lokaler som redan är anpassade för vårt arbete. Nu står vi redo för att ta emot nya placeringar”, säger socialchef Helena Kalaitzis Barrögård.

Brand på Gårdsjöns ungdomsboende

Vid 20-tiden på söndagskvällen den 28 augusti bröt en kraftig brand ut på Gårdsjöns ungdomsboende i Flen. Hela byggnaden fick utrymmas, men inga personer har kommit till skada.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och elden kunde släckas kring midnatt. Byggnaden är fortsatt avspärrad i väntan på brottsplatsundersökning.

”Vi är omskakade men tacksamma över att ingen har kommit till skada. De boende flyttades till en annan enhet under kvällen och kommer att, i samråd med handläggare, omplaceras utifrån bästa matchning till annat boende. Vi har inlett vårt krishanteringsarbete och inväntar mer information från Räddningstjänsten och Polisen”, säger Annalie Welin, direktor för Eskilstuna Stadsmission.

Två ungdomar har anhållits misstänkta för inblandning i branden.

För mer information, kontakta:
Helena Kalaitzis Barrögård, socialchef
073-773 57 74

Eskilstuna Stadsmissionen tar över Gårdsjöns Tonårsvård AB

I februari tar Eskilstuna Stadsmission över Gårdsjöns Tonårsvård AB. Det betyder att Gårdsjö ungdomsboende och Trägårns HVB blir en del av stadsmissionens verksamheter.  

Förberedelserna inför förvärvet startade i början av året på initiativ av Tomas Lindroos, Eskilstuna Stadsmissions tidigare direktor som avled i september efter en tids sjukdom. Tomas Lindroos vision var att etablera stadsmissionen som icke vinstdrivande organisation i en bransch som tidigare övervägande bestått av vinstdrivande företag.

”Precis som alla stadsmissioner i Sverige verkar Eskilstuna Stadsmission för att minska utanförskap i samhället genom professionellt socialt arbete. Att som stadsmission driva olika former av vårdboenden är inget nytt, däremot är vi först ut att etablera oss inom just ungdomsvård. Här tror vi att stadsmissionen kan göra stor skillnad. Det känns viktigt och stort att fullfölja Tomas Lindroos anda och vision och knyta ihop säcken på det arbete som han påbörjade”, säger Lars G Linder, styrelseordförande för Eskilstuna Stadsmission.

Gårdsjöns Tonårsvård AB har funnits sedan 1995 och består av Gårdsjö ungdomsboende och Trägårns HVB. Verksamheten finansieras genom ramavtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det innebär att verksamheten inte kommer att ta del av insamlade medel.

”Vi har sedan starten drivit Gårdsjöns Tonårsvård med målet att eftersträva en så hemlik miljö som möjligt där ungdomarna ska känna sig trygga med varandra och med de vuxna. Behandlingsgruppen finns till hands för att säkerställa att hemmet är en ombonad och varm plats, med bemanning dygnet. I en tid när andra aktörer kommit och gått har vi stått stadigt och verkat för ungdomarnas bästa. Därför känns det bra att lämna över till en organisation som Eskilstuna Stadsmission som delar våra värderingar”, säger Peter Welin, grundare av Gårdsjöns Tonårsvård AB.

Ny föreståndare

From 21/5 kommer ändring ske i organisationen/ledningen på Gårdsjö Tonårsvård. Annalie Welin kommer gå vidare till annan tjänst och lämna över föreståndarskapet till Pia Karppinen. Hon har sedan 1,5 år tillbaka varit verksam som Biträdande föreståndare på enheterna men kommer nu kliva upp som föreståndare. Hon har gedigen erfarenhet av behandlingsarbete inom HVB-branschen samt den kompletterande utbildningsbakgrund som eftersöks för att axla sin nya roll.

Vi hälsar henne varmt välkommen till den nya positionen och önskar Annalie Welin lycka till med sitt nya uppdrag.

Pia Karppinen

NADA-behandlingar

NADA är en form av öron akupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Hos oss ansvarar behandlingsassistent Alf Sandell, (certifierad NADA-akupunktör) för insatsen/behandlingen som sker under modulen Färg/Form/Kropp.

Effekt av NADA-behandling
– Stresshormonet kortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Serotonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader

Utbildning i konflikthantering och lågaffektivt bemötande

Samtliga på enheterna har genomgått en 2-dagars utbildning i Konflikthantering och Lågaffektivt bemötande.

Två föreläsare med kompetens inom området bemötande och verbal konflikthantering med erfarenhet från bland annat Polisen och Kriminalvården höll i utbildningen.

Mål och syfte: öka kompetensen att bemöta personer på ett medvetet sätt i syfte att förebygga och hantera konflikter och destruktiva beteenden. Öka kunskapen kring hur man klarar att hålla sig professionell i stressade situationer och att utveckla arbetsgruppen i att jobba som ett fungerande team. Föreläsningar varierades med praktiska övningar.

Orienteringsutbildning i KBT/ACT

Vi har precis avslutat en Orienteringsutbildning i KBT/ACT. Orienteringskursen syftar till att vara det första obligatoriska steget i grundläggande kognitiv beteendeterapiutbildning (steg 1)

Vi vill tacka Paul Schlette & Jenny Berg CKPT (centrum för kognitiv PsykoTerapi Sörmland)