NADA-behandlingar

NADA är en form av öron akupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Hos oss ansvarar behandlingsassistent Alf Sandell, (certifierad NADA-akupunktör) för insatsen/behandlingen som sker under modulen Färg/Form/Kropp.

Effekt av NADA-behandling
– Stresshormonet kortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Serotonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader

Posted in Uncategorized.