IAB - individuellt anpassat boendestöd

Den unge erbjuds individuellt anpassat boendestöd i lägenhet som bygger på delaktighet och medverkan.

Boendestödet innebär:

 • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta goda rutiner för detta.
 • Stöd att bryta ensamhet och att ges möjlighet till social samvaro.
 • Stöd i kontakter med olika myndigheter.
 • Stöd för kultur- och fritidsaktiviteter i närmiljön.
 • Motivationsstöd
 • Trygghetsskapande insatser.
 • Målet är att förebygga och minska följderna av tidigare problematik så att det stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

Ungdomen skrivs ut från enheten då man inte längre faller inom ramen för ålder/problematik och omfattas istället av ovanstående boendestöd. Bakomliggande anledningar som tas i beaktande kring ungdomens kapacitet att klara av ett individuellt anpassat boendestöd:

 • Ungdomen är 18 år
 • Målen i vårdplan uppnådda – inget behov av kvarvarande behandlingsinsatser enligt genomförandeplan
 • Stabilt uppehälle/tillstånd att befinna sig i landet
 • Skolgång – aktiv fritid
 • Tidsbegränsad tid i avvaktan på eget boende