Behandlingsmoduler

VECKOMODUL – BEHANDLINGSINSATSER – ADL

• Skola och praktik planeras individuellt och motsvarar då behandlingsdagens moduler/delar av behandlingsdag.
• Individuella behandlingsinsatser förläggs då på em./kvällstid.