Ny föreståndare

From 21/5 kommer ändring ske i organisationen/ledningen på Gårdsjö Tonårsvård. Annalie Welin kommer gå vidare till annan tjänst och lämna över föreståndarskapet till Pia Karppinen. Hon har sedan 1,5 år tillbaka varit verksam som Biträdande föreståndare på enheterna men kommer nu kliva upp som föreståndare. Hon har gedigen erfarenhet av behandlingsarbete inom HVB-branschen samt den kompletterande utbildningsbakgrund som eftersöks för att axla sin nya roll.

Vi hälsar henne varmt välkommen till den nya positionen och önskar Annalie Welin lycka till med sitt nya uppdrag.

Pia Karppinen

NADA-behandlingar

NADA är en form av öron akupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Hos oss ansvarar behandlingsassistent Alf Sandell, (certifierad NADA-akupunktör) för insatsen/behandlingen som sker under modulen Färg/Form/Kropp.

Effekt av NADA-behandling
– Stresshormonet kortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Serotonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader

Utbildning i konflikthantering och lågaffektivt bemötande

Samtliga på enheterna har genomgått en 2-dagars utbildning i Konflikthantering och Lågaffektivt bemötande.

Två föreläsare med kompetens inom området bemötande och verbal konflikthantering med erfarenhet från bland annat Polisen och Kriminalvården höll i utbildningen.

Mål och syfte: öka kompetensen att bemöta personer på ett medvetet sätt i syfte att förebygga och hantera konflikter och destruktiva beteenden. Öka kunskapen kring hur man klarar att hålla sig professionell i stressade situationer och att utveckla arbetsgruppen i att jobba som ett fungerande team. Föreläsningar varierades med praktiska övningar.